Liên hệ ngay

Địa chỉ: Đội 1 Cầu Báo Văn – Hà Hải – Hà Trung – Thanh Hóa
Điện thoại: 0964 412 459
Email: hangnamphuongbietduoc@gmail.com